navegadors_peq.jpgnavegadors2_peq.jpg
Pràctiques UOC > Competència Comunicaciva per a professionals de les TICASSIGNATURA: COMPETÈNCIA COMUNICATIVA PER A PROFESSIONALS DE LES TIC / ASIGNATURA: COMPETENCIA COMUNICATIVA PARA PROFESIONALES DE LAS TIC

Qualificació final: 7,8 Notable Nota final: 7,8 Notable
Article expositivoargumentatiu sobre l'aprenentatge a través de la xarxa o l'ús de les TIC a l'educació
Artículo expositivo-argumentativo sobre el aprendizaje a través de la red o el uso de las TIC en la educación
Qualificació pràctica final: A 9

by-nc-nd.eu.png


PAC 1

Qualificació: B / Nota B
PAC 1
Correcció PAC 1PAC 2

Qualificació: C+ / Nota C+
PAC 2
Correcció PAC 2


PAC 3

Qualificació: C+ / Nota C+
PAC 3
Correcció PAC 3