Recent Changes

Thursday, February 2

 1. file Cuestionario_Belbin.pdf (deleted) uploaded Deleted File
  2:33 am

Sunday, September 7

 1. page PROGRAMACIÓ WEB edited {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg} Pràctiques UOC > Programació Web ASSIGNATURA: F…
  {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg}
  Pràctiques UOC > Programació Web
  ASSIGNATURA: FÍSICAASSIGNATURA: COMPOSICIÓ DIGITALASSIGNATURA: PROGRAMACIÓ WEB
  Qualificació:
  Aquesta pàgina s'ha traslladat a un nou domini: / Nota: Notable 8
  ASSIGNATURA: FÍSICA-Pac 1Pac 1
  Nota: A
  PAC 1
  DOCUMENT HTML
  Programació Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  {paquita_ribas_pac1_programacio_web.html}
  DOCUMENT JS
  {funcions.js}
  CORRECCIÓ PAC 1
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  Programació Web - PAC 1 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  Pac 2
  Nota: A
  PAC 2
  PAC 2, EXERCICI 1
  Programació Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  {RibasTur_Paquita_ex1_pac2.html}
  PAC 2, EXERCICI 2
  {RibasTur_Paquita_ex2_pac2.html}
  PAC 2, EXERCICI 3
  {RibasTur_Paquita_ex3_pac2.html}
  CORRECCIÓ PAC 2
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  DOCUMENTS HTML
  Esta página se ha trasladado a un nuevo dominio:
  http://racovermell.com/programacio-web/pacs-practiques-10/
  Ens veiem per allí!
  / JS / CSS (CORRECCIÓ)
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  Programació Web - PAC 2 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  CORRECCIÓ EXERCICIS TEÒRICS
  {T2.html}
  {ex2 teorica.html}
  CORRECCIÓ EXERCICIS PRÀCTICS
  {Exercici1P Data actual.html}
  {Exercici1P Data definida.html}
  {Exercici1P Data usuari.html}
  {P1.js}
  {P1.CSS}
  Pac 3
  Nota: B
  PAC 3
  DOCUMENTS HTML PREGUNTES PRÀCTIQUES
  Programació Web - PAC 3 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  {Paquita_Ribas_pregunta1_practica_PAC3.html}
  {Paquita_Ribas_pregunta2_practica_PAC3.html}
  DOCUMENTS HTML PREGUNTES TEÓRIQUES
  {Paquita_Ribas_pregunta2_teorica_PAC3.html}
  {Paquita_Ribas_pregunta3A_teorica_PAC3.html}
  {Paquita_Ribas_pregunta4_teorica_PAC3.html}
  {Paquita_Ribas_pregunta3B_teorica_PAC3.html}
  DOCUMENT JS
  {dades.js}
  CORRECCIÓ PAC 3
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  Programació Web - PAC 3 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  Pac 4
  Nota: B
  PAC 4
  DOCUMENTS HTML
  Programació Web - PAC 4 - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  {RibasTur_Paquita_pregunta2.html}
  {RibasTur_Paquita_pregunta3A.html}
  {RibasTur_Paquita_pregunta3B.html}
  {RibasTur_Paquita_pregunta4.html}
  {RibasTur_Paquita_pregunta5.html}
  IMATGES
  {c3.png}
  CORRECCIÓ PAC 4
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  DOCUMENTS HTML / JS / CSS (CORRECCIÓ)
  (Exemples presentats pel consultor de l'assignatura)
  Programació Web - PAC 4 correcció - Multimèdia (UOC) - Paquita Ribas from Paquita Ribas
  Exercici 1
  {ex1.html}
  Exercici 3
  {ex3.html}
  {ex3.js}
  {ex3.css}
  Exercici 4
  {ex4.html}
  {ex4.css}
  Exercici 5
  {ex5_canvas.html}
  {ex5_divs.html}
  Exercici 6
  {ex6.html}
  {ex6_canvas.html}
  ASSIGNATURA: FÍSICA-Pac 1PRÀCTICA
  Nota: B
  PRÀCTICA
  Enunciat PRÀCTICA
  {RibasTur_Paquita_Practica_PW.rar}
  {PRACTICA-OBLIGATORIA.pdf}
  Solució PRÀCTICA
  {SOLUCIO-practica-PWEB.rar}
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  12:58 am

Saturday, September 6

 1. page ADMINISTRACIO I GESTIO ORGANITZACIONS edited {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg} Pràctiques UOC > Administració i Gestió d'Organit…
  {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg}
  Pràctiques UOC > Administració i Gestió d'Organitzacions
  ASSIGNATURA: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'ORGANITZACIONS
  PAC 1
  Qualificació: A
  Aquesta pàgina s'ha traslladat a un nou domini: / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PAC 2
  Qualificació: A
  Esta página se ha trasladado a un nuevo dominio:
  http://racovermell.com/administracio-i-gestio-dorganitzacions/ago-pacs-practiques/
  Ens veiem per allí!
  / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PAC 3
  Qualificació: A / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PAC 4
  Qualificació: A / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  2:30 am

Thursday, September 4

 1. page Integració Digital de Continguts edited {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg} Pràctiques UOC > Integració digital de continguts…
  {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg}
  Pràctiques UOC > Integració digital de continguts / Integración digital de contenidos
  ASSIGNATURA: INTEGRACIÓ DIGITAL DE CONTINGUTSAquesta pàgina s'ha traslladat a un nou domini: / INTEGRACIÓN DIGITAL DE CONTENIDOS
  PAC 1 - ÀUDIO DIGITAL
  Qualificació: A
  Esta página se ha trasladado a un nuevo dominio:
  http://racovermell.com/integracio-digital-de-continguts/integracio-digital-de-continguts-pacs-practiques/
  Ens veiem per allí!
  / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PAC 2 - IMATGE DIGITAL
  Qualificació: / Nota:
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PRÀCTICA PROCESSING
  Qualificació: B7 / Nota: B7
  Arxius descarregables / Archivos descargables
  Explicació del codi de la pràctica
  Explicación del código de la práctica
  Enunciat pràctica
  Enunciado práctica
  {pràctica_cat.pdf}
  Explicació consultor
  Explicación consultor
  {maquina_estat.pdf}
  Processing_practica_explicacio_codi from Paquita Ribas
  Codi de tota la pràctica
  Código de toda la práctica
  Manual del GPS
  Processing_codi_practica_completa from Paquita Ribas
  Processing_practica_manual_gps from Paquita Ribas
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  1:00 pm
 2. page APUNTS I RESUMS DE LA UOC edited APUNTS I RESUMS DE LA UOC ... per assignatures. Per a descarregar-los, s'ha de pitjar al logo…

  APUNTS I RESUMS DE LA UOC
  ...
  per assignatures. Per a descarregar-los, s'ha de pitjar al logotip de Slideshare i des del meu perfil es poden descarregar.
  Los resúmenes
  ...
  separados por asignaturas. Para descargarlos, pulsar sobre el logotipo de Slideshare. Desde mi perfil se pueden descargar.
  Vídeo - Disseny Gràfic - Imatge i Llenguatge Visual - Gràfics 3D - Animació - Composició Digital
  Tractament i Publicació d'Àudio
  Fonaments i Evolució de la Multimèdia - Narrativa Interactiva - Mitjans Interactius
  Llenguatges i Estàndards Web - Programació - Programació Web - Xarxes Multimèdia
  Matemàtiques per a Multimèdia I - Matemàtiques per a Multimèdia II - Física per a Multimèdia
  Treball en Equip a la Xarxa - Competència comunicativa per a Professionals de les TIC
  Administració i Gestió d'Organitzacions -**Gestió de Projectes**
  Arquitectura de la Informació - Disseny d'Interfícies Multimèdia - Usabilitat -
  asignaturas
  http://racovermell.com/apunts-de-la-uoc/
  .

  (view changes)
  12:25 pm
 3. page MATEMÀTIQUES II edited ... Pràctiques UOC > Matemàtiques per a la Multimèdia II Array ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES PER…
  ...
  Pràctiques UOC > Matemàtiques per a la Multimèdia II
  Array
  ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES PER A LA MULTIMÈDIA IIAquesta pàgina s'ha traslladat a un nou domini: / ASIGNATURA: MATEMÁTICAS PARA LA MULTIMEDIA II
  Qualificació final: Notable 8,1
  / Nota final: Notable 8,1
  PAC 1
  Qualificació: B / Nota: B
  PAC 1
  Exercici B
  PAC 2
  Qualificació: A / Nota: A
  PAC 2
  Solució PAC 2
  Preguntes 1, 3 i 4
  {RibasTur_Paquita_Pac2_Pregunta_1.xlsx}
  {RibasTur_Paquita_Pac2_Pregunta_3-4.xlsx}
  EXERCICI 1
  Codificació: Algorisme de Luhn
  Qualificació: A / Nota: A
  Enunciat EXERCICI 1
  EXERCICI 1
  LUHN
  {exercici_voluntari_modul1.pdf}
  Solució EXERCICI 1
  {SolucióExerciciExtra1.pdf}
  {Paquita_ribas_Luhn.xlsx}
  EXERCICI 2
  Compressió
  Qualificació: A / Nota: A
  Enunciat EXERCICI 2
  Arxius enunciat EXERCICI 2
  {exercici2cat.pdf}
  {BlueMarble2012__800.tif}
  EXERCICI 2
  Arxius EXERCICI 2
  {A.rar}
  {B.rar}
  PRÀCTICA 1
  Codificació, Criptografia de clau privada, Criptografia de clau pública i Criptoanàlisi
  Qualificació: B / Nota: B
  Animació complementària
  Enunciat PRÀCTICA 1
  PRÀCTICA 1
  {Practica1_MatematiquesII_primavera_2012.pdf}
  PRÀCTICA 2
  La finalitat d'aquesta pràctica és dur
  Esta página se ha trasladado a terme un estudi estadístic de l'alumnat del Grau Multimèdia de la UOC. Es recolliran les dades d'una enquesta facilitadanuevo dominio:
  http://racovermell.com/matematiques/pacs-practiques-9/
  Ens veiem
  per la consultora de l'assignatura.
  La finalidad de esta práctica es llevar a cabo un estudio estadístico de los alumnos del Grado Multimedia de la UOC. Se recogerán los datos de una encuesta facilitada
  allí! / ¡Nos vemos por la consultora de la asignatura.
  Qualificació: B / Nota: B
  Informe PRÀCTICA 2
  Arxius PRÀCTICA 2
  {Documents d'Excel.rar}
  {paquita_ribas_full_operacions_prac2.pdf}
  {Enquestes per a l'estudi.rar}
  allí!
  (view changes)
  11:13 am
 4. page USABILITAT edited {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg} Pràctiques UOC > Usabilitat Igual t'interessa e…
  {navegadors_peq.jpg} {navegadors2_peq.jpg}
  Pràctiques UOC > Usabilitat
  Igual t'interessa els meu article: / Igual te interesa mi artículo
  Els 10 principis heuristics de Nielsen
  Accedeix als resums dels mòduls d'Usabilitat / Accede
  Aquesta pàgina s'ha traslladat a los resúmenes de los módulos de Usabilidad
  ASSIGNATURA: USABILITAT / USABILIDAD
  PAC 1 - Conceptes Bàsics del DCU i usabilitat / Conceptos básicos del DCU y usabilidad
  Qualificació: A-10 / Nota: A-10
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  Pràctica 1 - Disseny d'un test d'usabilitat amb usuaris / Diseño de
  un test de usabilidad con usuarios
  Qualificació: A
  nou domini: / Nota: A
  Part teòrica de com dissenyar un test d'usabilitat amb usuaris. Rols, passos
  Esta página se ha trasladado a seguir, selecció de participants, tipus de qüestionaris, etc.
  Parte teórica sobre cómo diseñar
  un test de usabilidad con usuarios. Roles, pasos a seguir, selección de participantes, tipos de cuestionarios, etc.
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  Pràctica 2 - Avaluació Heurística d'un lloc web / Evaluación Heurística de un sitio web
  Qualificació: A / Nota: A
  En aquesta pràctica es realitzarà una anàlisi heurístic de la web del parc d'atraccions de DisneyLand Paris. Primerament es realitzarà una comprovació del sistema amb el checklist de Deniesse Pierotti, que es bassa en els 10 principis d'usabilitat de Jacob Nielsen. Seguidament es redactarà un informe amb la llista de problemes detectats i les recomanacions
  nuevo dominio:
  http://racovermell.com/usabilitat/pacs-practiques-8/
  Ens veiem
  per a millorar el sistema.
  En esta práctica se realizará un análisis heurístico de la web del parque de atracciones de DisneyLand Paris. Primeramente se realizará una comprobación del sistema con el checklist de Deniesse Pierotti, que se basa en los 10 principios de usabilidad de Jacob Nielsen. Seguidamente se redactará un informe con la lista de problemas detectados y las recomendaciones para mejorar el sistema.
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  Pràctica 3 - Realització d'un test d'usabilitat amb usuaris
  allí! / Realización de un test de usabilidad con usuarios
  Qualificació: A / Nota: A
  Desprès de dissenyar el test amb usuaris i de realitzar un heurístic a la pàgina de DisneyLand Paris es posarà en pràctica el test amb cinc participants reals.
  Después de diseñar el test con usuarios y de realizar una heurística a la página de DisneyLand Paris, se pondrá en práctica el test con cinco participantes reales.
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  PAC 2 - Informe final d'avaluació heurística i test d'usuaris / Informe final de evaluación heurística y test de usuarios
  Qualificació: A-10 / Nota: A-10
  Informe final comparant els resultats de la pràctica 2 i de la pràctica 3
  Informe final comparando los resultados de la práctica 2 y de la práctica 3
  {by-nc-nd.eu.png} by-nc-nd.eu.png
  Igual t'interessa els meu article: / Igual te interesa mi artículo
  Els 10 principis heuristics de Nielsen
  Accedeix als resums dels mòduls d'Usabilitat / Accede a los resúmenes de los módulos de Usabilidad
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  9:20 am

Tuesday, September 2

 1. page DISSENY D'INTERFÍCIES MULTIMÈDIA edited {navegadors2_peq.jpg} {navegadors_peq.jpg} Pràctiques UOC > Disseny d'Interfícies Multimèdia…
  {navegadors2_peq.jpg} {navegadors_peq.jpg}
  Pràctiques UOC > Disseny d'Interfícies Multimèdia
  ASSIGNATURA: DISSENY D'INTERFÍCIES MULTIMÈDIA / DISEÑO DE INTERFÍCIES MULTIMEDIA
  Qualificació: 9,3 Excel·lentNota: 9,3 Excelente
  Igual t'interessa els meus articles: / Igual te interesan mis artículos
  Icones per al desenvolupament d'iPhone i iPad
  Elements gratuïts per
  Aquesta pàgina s'ha traslladat a web i mòbils
  Creació de wireframes amb eines gratuïtes
  Accedeix als resums dels mòduls de l'assignatura
  un nou domini: / AccedeEsta página se ha trasladado a los resúmenes de los módulos de la asignatura
  PRÀCTICA FINAL: Prototipat d'una web completa, per a web i mòbil, tenint en compte els requeriments tècnics implícits en cada entorn (escriptori i smartphone) i garantir la coherència en el disseny gràfic i conceptual de les dues aplicacions.
  PRÀCTICA FINAL: Prototipado de una web completa, para web clásica y móvil, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos implícitos en cada entorno (escritorio y smartphone) y garantizando la coherencia en el diseño gráfico y conceptual en las dos aplicaciones.
  Programa utilitzat:Indesign - Illustrator - Indesign / Programa utilizado: Indesign - Illustrator - Indesign
  Qualificació : A 9
  {by-nc-nd.eu.png}
  PAC 1. Objectius: Prendre consciència de les interfícies que ens envolten, analògiques o digitals; detectar quins elements fan que ens resultin més o menys transparents; desenvolupar una mirada crítica cap el nostre entorn multimèdia.
  PAC 1. Objetivos: Tomar consciencia de las interfícies que no rodean, analógicas o digitales; detectar qué elementos hacen que nos resulten más o menos transparentes; desarrollar una mirada crítica hacia nuestro entorno multimèdia.
  Programa utilitzat:Indesign
  Programa utilizado: Indesign
  Qualificació: B / Nota: B
  {by-nc-nd.eu.png}
  PAC 2. Objectius: Realitzar el prototip funcional (wireframes) d'una aplicació web per a dispositiu mòbil (iPhone).
  PAC 2. Objetivos: Realizar el prototipo funcional (wireframes) de una aplicación web para
  un dispositivo móvil (iPhone).
  Programa utilitzat:Indesign - Illustrator
  Programa utilizado: Indesign - Illustrator
  Qualificació: A / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png}
  PAC 3. Objectius:Prototipat gràfic bàsic
  nuevo dominio:
  http://racovermell.com/disseny-dinterficies/pacs-practiques-7/
  Ens veiem
  per a web i smartphone. / PAC 3. Objetivos: Prototipado gráfico básico para web y para smartphone.
  Programa utilitzat:Indesign - Illustrator
  Programa utilizado: Indesign - Illustrator
  Qualificació: A
  allí! / Nota: A
  {by-nc-nd.eu.png}
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  4:12 pm

Monday, September 1

 1. page MITJANS INTERACTIUS edited ... Pràctiques UOC > Mitjans Interactius Array ASSIGNATURA: MITJANS INTERACTIUS / MEDIOS INT…
  ...
  Pràctiques UOC > Mitjans Interactius
  Array
  ASSIGNATURA: MITJANS INTERACTIUS / MEDIOS INTERACTIVOS
  Qualificació: / Nota: En curs
  Igual t'interessa: Apunts de Mitjans Interactius
  PAC 1 - L'avantsala dels Mitjans Interactius: el context
  L'objectiu d'aquesta PAC és aprofundir en els conceptes més importants de la transició cap
  Aquesta pàgina s'ha traslladat a la societat de la informació. Cal escollir entre dos conceptes d'una llista proposada i plantejar una reflexió sobre la seva importància i significació per al naixement dels mitjans de comunicació de massa i la consolidació de la societat de la informació.
  El objetivo de esta PAC es de profundizar en los conceptos más importantes de la transición hacia la sociedad de la información. Se tiene que escoger entre dos conceptos de una lista propuesta y plantear una reflexión sobre su importancia y significado para el nacimiento de los medios de comunicación de masas y la consolidación de la sociedad de la información.
  Qualificació: A-9
  un nou domini: / Nota: A-9
  {by-nc-nd.eu.png} Llicència
  PAC 2 - Entorns digitals i mitjans interactius
  Pac dividida en dos parts. En la primera s'analitzen les característiques més importants del tercer entorn aplicades a diferents plataformes interactives. En la segona part es començarà a definir la idea del projecte sobre el que més tard es treballarà en la pràctica vehicular de l'assignatura.
  Pac dividida en dos partes. En la primera
  Esta página se analizan las características más importantes del tercer entorno aplicadasha trasladado a diferentes plataforma interactivas. En la segunda parte se comenzará a definir la idea del proyecto sobre el que más tarde se trabajará en la práctica vehicular de la asignatura.
  Qualificació: A-10 / Nota: A-10
  {by-nc-nd.eu.png} Llicència
  PAC 3 - Tendències Digitals i Projectes Multimèdia
  L'objectiu d'aquesta PAC És concretar i documentar la idea del projecte final plantejat en la PAC 2. Cal definir el prototip de forma concreta i preparar
  un petit dossier amb les idees extretes dels diferents articles llegits.
  El objetivo de esta PAC es de concretar i documentar la idea del proyecto final planteado en la PAC 2. Es necesario definir el prototipo de forma concreta y preparar un dosier con las ideas extraidas de los diferentes artículos leídos.
  Qualificació: A-9 / Nota: A-9
  {by-nc-nd.eu.png} Llicència
  PRÀCTICA - Prototipatge d'una nova plataforma interactiva
  Desenvolupar el prototip de la nova plataforma interactiva escollida en les PACS anteriors.
  Primera part: Memòria
  Segona part: Pòster amb imatges sobre el seu funcionament
  Desarrollar el prototipo de la nueva plataforma interactiva escogida en las PACS anteriores
  Primera parte: Memoria
  Segunda parte: Cartel con imágenes sobre su funcionamiento.
  Qualificació: A-9
  nuevo dominio:
  http://racovermell.com/mitjans-interactius/pacs-practiques-6/
  Ens veiem per allí!
  / Nota: A-9
  {by-nc-nd.eu.png} Llicència
  {CercaTop_cartell_PaquitaRibas.jpg}
  TREBALL COMPLEMENTÀRI:
  ¡Nos vemos por allí!
  (view changes)
  3:13 pm

More